Norsk English

Kinck-program med Einar Økland

Borgstova i Vikøy

14.06.2015 16:00

Velkomen til Kinck-program med Einar Økland i Borgstova i Vikøy.

Det er ei stor glede å ønskje forfattar Einar Økland velkomen til å presentere Hans E. Kinck (1865 - 1926) i samband med årets 150 års jubileum.

Kinck sin forfatterskap er imponerande i omfang, spennvidde og kvalitet. Som diktar og essayist henta han emner dels frå norsk røyndom, dels fra italiensk middelalder, renessanse og tidleg barokk. Han nådde langt både som romanforfatter (bl.a. trilogien Sneskavlen brast), dramatiker (t.d.Driftekaren) og essayist (t.d. Storhedstid, Mange slags kunst). Men aller størst i ettert tid vert han rangert som som novellist (t.d. samlingene Flaggermusvinger, Trækfugle, og den kulturpsykologiske novellen, «Mot ballade»). 

Einar Økland er ein av dei mest allsidige forfattarane i norsk litteratur etter 1945, med ei uvanleg evne til å gå nye vegar. Fram til 2005 hadde han gitt ut eller redigert om lag 60 bøker i alle tenkjelege sjangrar for barn, unge og vaksne. Han har gjort mykje for å viske ut skiljet mellom desse tre aldersgruppene, han har vore ein av dei store fornyarane i norsk barnelitteratur, og han har i dei formsikre diktsamlingane sine skapt nye språklege rom for poesi i opposisjon mot romantisk sentrallyrikk. Sakprosaskriftene hans er vesentlege bidrag til norsk kulturhistorie, der Økland syner ei særleg evne til å dokumentere miljø, personar, kunstformer og skrifter som andre har oversett eller knapt visst om.

Me ser fram til å høyre Økland presentere ulike sider ved Kinck sin forfattarskap i segnomsuste omgjevnader i Borgstova.

Øystese og Vikøy bygdekvinnelag står for kafesal; arrangementet vert gjennomført i samarbeid med Hardingtonar og Kvam Herad.