Norsk English

Temadagar - frå musikkhistorie til slått og handverk

Kvam bygdemuseum Storeteigen, Øystese

01.07.2017 11:00 til 02.08.2017 15:00

Bli med på temadagar på Storeteigen i Øystese! I juli og august kan du få med deg føredrag og aktivitetar knytt til alt frå musikkhistorie til slått og handverk.    

PROGRAM

Laurdag 1. juli kl 11-15
Tema: Skihistorie 
Filmar: Skifabrikken på Utne / Hopprenn i Myrabakken, Øystese
Føredrag, v/AK Glück-Teigland: Fridtjof Nansen 1884-2017
Aktivitetar for born: Lag di eiga ski / dra dekk (tevling)

Fredag 14. juli kl 11-15
Tema: Mat
Baking av krotakaker (i Vavollstovo) og potetkaker (i Torsteinstovo)
Ute: Gropakoking
Konsert med Felefylgje. Friluftskafé.

Fredag 28. juli kl 11-15
Tema: Musikkhistorie 
Demonstrasjon av grammofonar v/Ernst Rykkje
Analoge skattar og klenodier v/Arild Kåreid
Føredrag, v/AK Glück-Teigland: Rockens historie
Konsert med Felefylgje

Onsdag 2. august kl 11-15 
Tema: Slått og handverk
Framsyning av ljosbilete frå Fykse v/Arne Fykse
Aktivitetar: Slå med ljå. Trohesjing.   
Friluftskafé