Tuna våre

Storeteigen i Øystese og Borgstova i Vikøy er to tun som høyrer til Kvam bygdemuseum/Hardanger og Voss museum:

Borgstova_historisk:foto

Borgstova

Borgstova er ein av bygningane på Vikøy prestegard. Denne røykstova er frå 1815, og er bygd på tuftene etter ei eldre borgstove.

Skilt

Storeteigen

Kvam bygdemuseum, Storeteigen, er eit friluftsmuseum med bygningar frå fleire epokar. Bygningane dannar eit rekkjetun som var ein vanleg tunskipnad på vår kant av landet.