Borgstova - Vikøy

Borgstova er ein av bygningane på Vikøy prestegard. Denne røykstova er frå 1815, og er bygd på tuftene etter ei eldre borgstove.

Her kunne kyrkjefolket ta inn med dåpsbarna før gudstenesta, og konfirmantane fekk undervisning her. Borgstova fungerte òg som bustad for presten sin paktar.

Stova er dekorert ved Kroting, og interiøret er velkjend gjennom Adolph Tidemand sine målarstykke, "Fra en hardangersk røgstue" og andre. Tidemand si søster, Claudine, var gift med presten, og såleis var Tidemand på besøk i prestegarden ved fleire høve.