Storeteigen - Øystese

Kvam bygdemuseum, Storeteigen, er eit friluftsmuseum med bygningar frå fleire epokar. Bygningane dannar eit rekkjetun som var ein vanleg tunskipnad på vår kant av landet.

Her på Storeteigenfinn du ein husmannsplass og ein møbelverkstad. Dei er bygde her, medan smia, stabburet og to røykstover er flytte hit frå andre gardar i bygda. Dette skjedde mellom 1978 og 1984.

Haugen ovanfor smia har mange eiketre, og er ein fin rasteplass. Her frå kan du sjå ned til Lundanes, utover fjorden og over til Folgefonna.

Museet er ope ved spesielle arrangement. Vertskap er Kristin og AK Glück-Teigland.

Dei eldste bygningane, smia, stabburet, Vavollstova og Torsteinstova, er flytta til Storeteigen frå andre gardar i Øystese, medan det kvite våningshuset framleis står på sin opprinnelege plass.

Vavollstova er frå 1681. Ho var tidlegare ei årestove, men er no ei røykstove. Har har stått både i Vik og på Vavollen før ho vart flytta til Storeteigen.

Torsteinstova er flytta frå Øystese-garden, ein av dei største gardane i Hardanger i mellomalderen. Sjølve stova er bygd i 1661, bua og loftet er frå 1712.

Sjå meir info om dei ulike husa i menyen til venstre.

Fleire bilete

  • Hus frå Storeteigen