Vertskapet på Storeteigen

På Storeteigen er det eit buande vertskap som koordinerer aktivitetar, administrerer bruk av dei gamle husa og utearealet og tek i mot deg og dine med varme.

Kristin og AK Glück-Teigland har vore tilknytt Storeteigen som buande vertskap sidan 2012. Det var eit stort etterslep på bygningsmassen og tunet var korkje rigga for høgt aktivitetsnivå eller som bustad.

Etter mykje prosjektering og gode samarbeidspartnarar i Kvam herad og Hardanger og Voss museum, er tunet no tilrettelagt for den bruken som no er innarbeidd.

Ta kontakt på ak@bygdagnist.no eller tlf 91394506 om du ynskjer ei omvisning.

Fleire bilete

 • 7
 • Bilde1
 • Bilde2
 • Bilde3
 • Bilde4
 • Bilde5
 • Bilde6
 • Bilde8
 • Bilde9
 • Bilde10
 • Bilde11
 • Bilde12
 • Eple P Teigen